Billboard Ads

https://masterkey.masterweb.com/aff.php?aff=12774

Teks Sholawat Romadhonu Tajalla


Teks Sholawat Romadhonu Tajalla

Teks Sholawat Romadhonu Tajalla

Romadhonu Tajalla

Romadhoonu tajallaa wabtasama
Thuubaa lil’abdi idzaa-ghtanama

Ardloo maulaahu bimaaltazama
Thuubaa linnafsi bitaqwaahaa

Romadhoonu zamaanul barokaati
Romadhoonuu zamaanul hasanaati

Romadhoonu majaalus-sholawaati
Tasmuu linnafsi bimaulaahaa

Romadhoonu thohuurul arwaah
Romadhoonu zamaanul afroohi

Romadhoonu manaarul ishlaahi
Bidunyaan-naas wa ukhroohaa

Romadhoonu yukaffiru maa farroth
Min khotho-innaasi wa maakhtalatho

Fa’asaa min ‘afwillaahi ‘athoo
Liquluubil ummati yar’aahaa
Advertisement
edit post icon  www.alamuslim.com
 
close
Download Aplikasi Berkah Sahabat Beribadah