Billboard Ads

https://masterkey.masterweb.com/aff.php?aff=12774

Cobaan Untuk Mengingat Allah ~ Pada suatu masa, ada seorang lelaki berumur sekitar 35 tahun hidup bermewah-mewahan. Selama hidupnya, ia tidak pemah beribadah dan mengingat Allah.


Pada suatu ketika, malaikat memberikan laporan kepada Allah bahwa lelaki ini tidak pernah mengingat Allah. Kemudian, Allah mengatakan penyebab ia tidak mengingat-Nya. Lelaki ini tidak pernah mengingat  Allah karena Allah terus-menerus memberikan kenikmatan hidup kepadanya. Oleh karena itu, Allah akan menghentikan kenikmatan dunia kepadanya sehingga ia akan mengingat  Allah.

Pada suatu hari, lelaki ini jatuh miskin karena suatu musibah. Seketika, lelaki  itu mengingat Allah. Ia mengadu sambil menangis kepada Allah tentang kesusahan hidupnya. Ia merasa berdosa dan  memohon  ampun  kepada  Allah. Ia tidak pernah lupa memohon pertolongan Allah.

Cobaan kehilangan harta kekayaan sering kali menyadarkan manusia agar terus mengingat Allah. Sungguh beruntung orang-orang  yang disadarkan dan diingatkan oleh Allah.
Pesan : "Musibah dalam harta lebih ringan dari pada musibah dalam kehormatan."
Oleh Sugiasih, S.Si.
 
Advertisement
edit post icon  www.alamuslim.com
 
close
Download Aplikasi Berkah Sahabat Beribadah